golab

Zagrożenia duchowe

Dla osób patrzących na świat "oczami" Ducha Świętego nie jest żadną tajemnicą, że szatan i jego poplecznicy działają bardzo aktywnie w naszych czasach. Pała on wielkim gniewem, bo świadom jest , że czasu ma mało (por. Ap 12, 12). Ten gniew skierowany jest przede wszystkim w stosunku do Pana Boga, ale ponieważ do Niego "rogacizna metafizyczna" nie ma żadnego dostępu, nienawiść swą wyładowuje na Bożym stworzeniu - czyli na nas, ludziach. Ktoś po tych pierwszych zdaniach pewnie uzna, że ksiądz jest nawiedzony, niemniej fakt pozostaje faktem.

Od dawna nosiłem się z zamiarem umieszczenia na tej stronie zbioru konferencji i świadectw wygłoszonych przez różne osoby - tak duchowne, jak świeckie - które są świadkami działania złego ducha w naszych czasach przez osobiste doświadczenie, lub zetknięcie się z tymi, którzy na własnej skórze bardzo boleśnie odczuli nienawiść "ojca kłamstwa" do rodzaju ludzkiego. Jest ich "w sieci" sporo, jednak rozrzuconych w różnych miejscach i z tego powodu trudnych do odszukania. Znajdziecie więc tutaj to, co udało mi się odnaleźć i zebrać w w jednym miejscu, a co dotyczy różnych sposobów docierania demona do człowieka naszych czasów.

Ponieważ mało kto byłby tak głupi, by dobrowolnie oddać się w jego ręce, zły działa podstępnie - ukryty w rozmaitych "nowoczesnych technikach" mających ukryć jego działanie i towarzyszące mu intencje. W sukurs jego zamiarom idą ideologowie New Age, głoszący nadejście końca "ery ryby" - czyli ery chrześcijaństwa - i obwieszczający "nową erę", w której to człowiek ma stać się bogiem. Autorzy wypowiedzi zawartych na tej stronie od lat robią wiele, by demaskować działanie złego i ostrzegać wszystkich, którzy stają wobec niebezpieczeństwa zwiedzenia, które może doprowadzić do oddalenia się od Boga, a nawet utraty zbawienia.

Mam nadzieję, że zawartość tych plików pomoże komuś szerzej otworzyć oczy wiary i właściwie rozeznać drogę życia, która przecież każdego dnia ma nas zbliżać do... ŚWIĘTOŚCI... Czego sobie i Wam życzę.

ks. Łukasz TurekUSTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Art. 23. 1.
Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Art. 231. Nie wymaga zezwolenia twórcy przejściowe lub incydentalne zwielokrotnianie utworów, niemające samodzielnego znaczenia gospodarczego Art. 34. Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Created by Jenny@pingwin.waw.pl